درباره ما   |  مقالات و تحقیقات    |   پروژه ها    |  سئوالات متداول   |  گالری عکس   |  تجهیزات   |  گواهینامه ها   |  پیوندها En Fa
 
پروژه های انجام شده :
 لیست پروژه های استان : مازندران
 
موضوع پروژه سال اجراکارفرما
انجام مطالعات زمين‌شناسي و ژئوتکنيک عبور خط لوله از زير رودخانه تجن1387شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ايران
اجراي عمليات اکتشافي شامل تهيه نقشه‌هاي 1:20000 زمين‌شناسي معدني و اکتشافات ژئوشيميايي در محدوده‌هاي جنوب چالوس -وزارت صنايع و معادن استان مازندران
گزارش نهايي اکتشافات مقدماتي منطقه جنوب چالوس1384وزارت صنايع و معادن استان مازندران
گزارش نهايي عمليات اکتشافي شامل تهيه نقشه‌هاي 1:20000 زمين‌شناسي معدني و اکتشافات ژئوشيميايي منطقه جنوب تنکابن 1384وزارت صنايع و معادن استان مازندران
مطالعات دورسنجي و شناسايي نواحي اميد بخش معدني برگه 100000 : 1 بهشهر 1384سازمان صنايع و معادن استان مازندران
صفحه اول  |  درباره ما   |  مقالات و تحقیقات   |  پروژه ها   |  گالری عکس  | چارت سازمانی   |  پیوندها   | تماس با ما
Desigened by : Mahdi Shahnazi