درباره ما   |  مقالات و تحقیقات    |   پروژه ها    |  سئوالات متداول   |  گالری عکس   |  تجهیزات   |  گواهینامه ها   |  پیوندها En Fa
 
پروژه های انجام شده :
 لیست پروژه های استان : کرمان
 
موضوع پروژه سال اجراکارفرما
انجام مطالعات ژئوتکنيک، مقاومت مصالح و زمين‌شناسي در تلمبه‌خانه‌ رفسنجان1388شرکت مهندسي و توسعه انرژي پايدار
تهيه نقشه‌ زمين‌شناسي و معدني و طراحي و اجراي عمليات ليتوژئوشيميايي با مقياس 1:5000 از كانسار مس حسين‌آباد در اطراف سرچشمه-شركت ملي صنايع مس ايران
عمليات اکتشافي ژئوشيميايي و تهيه نقشه زمين شناسي به مقياس 1:20000 براي پتانسيل يابي آهن و سرب و روي در محدوده قنات مروان1391شرکت مهندسي کاني فرآوران تهران
انجام مطالعات پايداري ديواره هاي معادن سنگ آهن گل گهر 2 و 4 1391شرکت ايميدرو
انجام عمليات اکتشافي شامل تهيه نقشه توپوگرافي و زمين شناسي 1:25000 حفر ترانشه عمليات ژئوشيميايي آبراهه‌‌اي کاني سنگين مينراليزه و تهيه گزار ش نهايي براي محدوده هنزا و درآلو 1391شركت ايران داش
انجام عمليات اکتشافي شامل تهيه نقشه توپوگرافي و زمين شناسي 1:25000 حفر ترانشه عمليات ژئوشيميايي آبراهه‌‌اي کاني سنگين مينراليزه و تهيه گزار ش نهايي براي محدوده دامنه 1391شركت ايران داش
انجام مطالعات هيدروژئولوژي در محدوده معدن 2 و 4 گل گهر 1392شرکت ايميدرو
انجام عمليات اکتشاف تکميلي در محدوده دامنه در استان کرمان شامل تهيه نقشه‌هاي توپوگرافي، زمين‌شناسي به مقياس 1:1000، نمونه‌برداري ژئوشيميايي، نظارت بر عمليات ژئوفيزيک، بررسي راه‌هاي دسترسي و تهيه گزارش نهايي1392شرکت ايران داش
عمليات ژئوفيزيک در محدوده رابر استان کرمان 1391شرکت ايران داش
عمليات اکتشاف شامل تهيه نقشه¬هاي توپوگرافي، زمين¬شناسي و تکتونيک به مقياس 1:20000و انجام مطالعات ليتوژئوشيميايي در محدوده ريگان1392کاني فراوران
123
صفحه اول  |  درباره ما   |  مقالات و تحقیقات   |  پروژه ها   |  گالری عکس  | چارت سازمانی   |  پیوندها   | تماس با ما
Desigened by : Mahdi Shahnazi