درباره ما   |  مقالات و تحقیقات    |   پروژه ها    |  سئوالات متداول   |  گالری عکس   |  تجهیزات   |  گواهینامه ها   |  پیوندها En Fa
 
پروژه های انجام شده :
 لیست پروژه های استان : فارس
 
موضوع پروژه سال اجراکارفرما
مطالعات و عمليات ژئوتكنيك، مقاومت مصالح و بهسازي لرزه‌اي و ساختمان شماره يك دانشكده فني دانشگاه شيراز1382وزارت علوم تحقيقات و فناوري
   انجام مطالعات زمين‌شناسي و ژئوتکنيک عبور خط لوله از زير رودخانه زهره1387شرکت خطوط لوله مخابرات نفت ايران
انجام مطالعات زمين‌شناسي و ژئوتکنيک عبور خط لوله از زير رودخانه شورآب1387شرکت خطوط لوله مخابرات نفت ايران
انجام مطالعات زمين‌شناسي و ژئوتکنيک عبور خط لوله از زير رودخانه چمگل1387شرکت خطوط لوله مخابرات نفت ايران
انجام مطالعات زمين‌شناسي و ژئوتکنيک عبور خط لوله از زير رودخانه توکل‌آباد1387شرکت خطوط لوله مخابرات نفت ايران
   انجام عمليات تهيه نقشه زمين‌شناسي اقتصادي به مقياس 1:25000 در محدوده ده‌گردو استان فارس1384سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
خدمات مشاوره¬ای جهت ارزیابی کیفی مواد اولیه (آهک)1397شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
انجام مطالعات فنی اقتصادی و مطالعات بازار، در رابطه با احداث واحد کربنات کلسیم رسوبی (PCC) به ظرفیت سالانه 25 هزار تن در شهرستان داراب1398شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
انجام عملیات اکتشافی و حفاری در محدوده مس جیان بوانات1398شرکت معدن جویان فارس
صفحه اول  |  درباره ما   |  مقالات و تحقیقات   |  پروژه ها   |  گالری عکس  | چارت سازمانی   |  پیوندها   | تماس با ما
Desigened by : Mahdi Shahnazi