درباره ما   |  مقالات و تحقیقات    |   پروژه ها    |  سئوالات متداول   |  گالری عکس   |  تجهیزات   |  گواهینامه ها   |  پیوندها En Fa
 
پروژه های انجام شده :
 لیست پروژه های استان : قزوین
 
موضوع پروژه سال اجراکارفرما
  مطالعات و عمليات ژئوتكنيك پل‌ها و تونل‌هاي مسير راه‌آهن قزوين ـ رشت ـ انزلي1384شركت ساخت و توسعه حمل و نقل ريلي
مطالعات و عمليات آزمايشگاهي و مقاومت مصالح طرح شن و ماسه كوهي در استان قزوين-اداره کل صنايع و معادن استان قزوين
تهيه نقشه‌هاي توپوگرافي و زمين‌شناسي به مقياس 1:1000 از معادن استان قزوين-اداره كل معادن و فلزات استان قزوين
اجراي طرح جايگزيني شن و ماسه كوهي به جاي رودخانه‌اي كه شامل عمليات تهيه نقشه‌هاي 1:1000 زمين‌شناسي و توپوگرافي و همچنين چالزني و آتشباري در استان قزوين -اداره كل معادن و فلزات استان قزوين
   مطالعات اکتشاف مقدماتي و نيمه تفصيلي محدوده سرب و روي مرشون در استان قزوين شامل تهيه نقشه‌هاي زمين شناسي تکتونيکي به مقياس 1:5000 و معرفي محدوده اميد‌بخش براي مطالعات تفصيلي 1386شرکت معدني تونل کاوان
مطالعات اکتشاف تکميلي محدوده سرب و روي مرشون در استان قزوين شامل تهيه نقشه‌هاي توپوگرافي، زمين‌شناسي به مقياس 1:1000 و حفر و برداشت ترانشه و تونل در محدوده1387شرکت معدني تونل کاوان
طرح اکتشاف عمومی عناصر پلی متال در منطقه زه آباد استان قزوین1389شرکت تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران
مطالعات اکتشافی مرحله شناسایی - پی جوئی پتانسیل های گوهری استان قزوین1401سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران(طرح توانمندسازی بخش اکتشاف)
صفحه اول  |  درباره ما   |  مقالات و تحقیقات   |  پروژه ها   |  گالری عکس  | چارت سازمانی   |  پیوندها   | تماس با ما
Desigened by : Mahdi Shahnazi